אנשי קשר

  הסעה
  מרינוס ס. א.

  תיבת P. O. 0834-00159
  פנמה, רפובליקת פנמה
  טל ' +507 6615-6674
  פקס +507 391-3962